مطالب و آموزش‌ها

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری
بی انگیزگی

بی انگیزگی و سستی و روش های غلبه بر آن

هنگامی که از سستی و بی انگیزگی صحبت می کنیم، به طور کلی منظور ما نداشتن انرژی و حوصله برای انجام کارهای شخصی و روزمره است که به کاهلی و خوابیدن ختم می گردد.