مطالب و آموزش‌ها

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری
هدف گذاری در قانون جذب

هدف گذاری در قانون جذب و رسیدن به آرزوها

هدف گذاری در قانون جذب یعنی این که در جهت هدفتان حرکت کنید. به این جمله خیلی ساده اما شفاف و رُک فکر کن: آیا اعمالت شبیه رویاهایت است؟

بی انگیزگی

بی انگیزگی و سستی و روش های غلبه بر آن

هنگامی که از سستی و بی انگیزگی صحبت می کنیم، به طور کلی منظور ما نداشتن انرژی و حوصله برای انجام کارهای شخصی و روزمره است که به کاهلی و خوابیدن ختم می گردد.