مطالب و آموزش‌ها

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری
الگوی پایه بالاتنه

ویدئوی آموزشی تهیه الگوی پایه بالاتنه

در تهیه الگوی پایه بالاتنه ابتدا لازم است یک خط به طول بالاتنه و یک خط افقی رسم کنیم که با استفاده از آن گوشه گردن مشخص می شود.